Dòng sự kiện: Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Tây Ninh bầu đủ số đại biểu HĐND 3 cấp 
Tây Ninh bầu đủ số đại biểu HĐND 3 cấp 

XSBTHWEB.COM - Tính đến 19h ngày 23/5, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,82%, đồng thời bầu đủ 52 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 293 đại biểu HĐND cấp huyện, 2.438 đại biểu HĐND cấp xã.

Tây Ninh bầu đủ số đại biểu HĐND 3 cấp 

Tây Ninh bầu đủ số đại biểu HĐND 3 cấp 

XSBTHWEB.COM - Tính đến 19h ngày 23/5, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,82%, đồng thời bầu đủ 52 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 293 đại biểu HĐND cấp huyện, 2.438 đại biểu HĐND cấp xã.

Đà Nẵng có 52 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố
Đà Nẵng có 52 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố

XSBTHWEB.COM - Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng cho biết, 52 người vừa trúng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Đà Nẵng có 52 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố

Đà Nẵng có 52 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố

XSBTHWEB.COM - Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng cho biết, 52 người vừa trúng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Hải Dương công bố kết quả bầu cử HĐND tỉnh khóa XVII
Hải Dương công bố kết quả bầu cử HĐND tỉnh khóa XVII

Trong số 63 đại biểu đã được bầu, đại biểu nữ chiếm 27%; đại biểu trẻ tuổi chiếm 11,11%; đại biểu ngoài Đảng chiếm 6,34%; đại biểu tái cử chiếm 49,2%.

Hải Dương công bố kết quả bầu cử HĐND tỉnh khóa XVII

Hải Dương công bố kết quả bầu cử HĐND tỉnh khóa XVII

Trong số 63 đại biểu đã được bầu, đại biểu nữ chiếm 27%; đại biểu trẻ tuổi chiếm 11,11%; đại biểu ngoài Đảng chiếm 6,34%; đại biểu tái cử chiếm 49,2%.

Thái Bình sẽ tổ chức bầu cử thêm 5 đại biểu HĐND cấp xã
Thái Bình sẽ tổ chức bầu cử thêm 5 đại biểu HĐND cấp xã

XSBTHWEB.COM - Thái Bình sẽ tổ chức bầu cử thêm 5 đại biểu HĐND cấp xã vào ngày chủ nhật 6/6/2021.

Thái Bình sẽ tổ chức bầu cử thêm 5 đại biểu HĐND cấp xã

Thái Bình sẽ tổ chức bầu cử thêm 5 đại biểu HĐND cấp xã

XSBTHWEB.COM - Thái Bình sẽ tổ chức bầu cử thêm 5 đại biểu HĐND cấp xã vào ngày chủ nhật 6/6/2021.

18 đơn vị bầu cử tại Nam Định tổ chức bầu cử thêm
18 đơn vị bầu cử tại Nam Định tổ chức bầu cử thêm

Do bầu chưa đủ số lượng đại biểu được ấn định, 18 đơn vị bầu cử tại Nam Định phải tổ chức bầu cử thêm.

18 đơn vị bầu cử tại Nam Định tổ chức bầu cử thêm

18 đơn vị bầu cử tại Nam Định tổ chức bầu cử thêm

Do bầu chưa đủ số lượng đại biểu được ấn định, 18 đơn vị bầu cử tại Nam Định phải tổ chức bầu cử thêm.

"Người đại biểu tâm huyết sẽ tìm thấy cách tiếp cận cử tri hiệu quả"
"Người đại biểu tâm huyết sẽ tìm thấy cách tiếp cận cử tri hiệu quả"

XSBTHWEB.COM - Theo Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII Lê Văn Cuông, người đại biểu có tâm huyết, trách nhiệm sẽ tìm ra cách thức, tìm ra con đường đến với cử tri hiệu quả nhất.

"Người đại biểu tâm huyết sẽ tìm thấy cách tiếp cận cử tri hiệu quả"

"Người đại biểu tâm huyết sẽ tìm thấy cách tiếp cận cử tri hiệu quả"

XSBTHWEB.COM - Theo Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII Lê Văn Cuông, người đại biểu có tâm huyết, trách nhiệm sẽ tìm ra cách thức, tìm ra con đường đến với cử tri hiệu quả nhất.

Thanh Hóa bầu đủ 14 Đại biểu Quốc hội khóa XV
Thanh Hóa bầu đủ 14 Đại biểu Quốc hội khóa XV

XSBTHWEB.COM - Tỉnh Thanh Hoá vừa công bố danh sách những người trúng cử, gồm 14 Đại biểu Quốc hội khoá XV và 85 đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Thanh Hóa bầu đủ 14 Đại biểu Quốc hội khóa XV

Thanh Hóa bầu đủ 14 Đại biểu Quốc hội khóa XV

XSBTHWEB.COM - Tỉnh Thanh Hoá vừa công bố danh sách những người trúng cử, gồm 14 Đại biểu Quốc hội khoá XV và 85 đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

53 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi
53 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi

XSBTHWEB.COM - Theo Báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ngãi, kết quả số người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh Quảng Ngãi là 7 đại biểu, còn đại biểu HĐND tỉnh là 53.

53 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi

53 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi

XSBTHWEB.COM - Theo Báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ngãi, kết quả số người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh Quảng Ngãi là 7 đại biểu, còn đại biểu HĐND tỉnh là 53.

Quảng Bình công bố 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh
Quảng Bình công bố 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

XSBTHWEB.COM - Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình vừa thông qua kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Quảng Bình công bố 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

Quảng Bình công bố 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

XSBTHWEB.COM - Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình vừa thông qua kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiền Giang và Bến Tre công bố kết quả bầu cử HĐND tỉnh
Tiền Giang và Bến Tre công bố kết quả bầu cử HĐND tỉnh

XSBTHWEB.COM - Tại Tiền Giang, đã có 61/100 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh. Con số này tại Bến Tre là 54/87 người trúng cử.

Tiền Giang và Bến Tre công bố kết quả bầu cử HĐND tỉnh

Tiền Giang và Bến Tre công bố kết quả bầu cử HĐND tỉnh

XSBTHWEB.COM - Tại Tiền Giang, đã có 61/100 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh. Con số này tại Bến Tre là 54/87 người trúng cử.